Mannlige kjønnsorganer (Y)

 • Sykmelding på 5-7 dager kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smerter
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.


Medisinske forhold

 • Beskriver ikke kronisk prostatitt cystitt, pyelonefritt, eller uretritt
 • Beskriver akutt infeksjon i prostata.
 • Forventet sykdomsforløp ved adekvat behandling er på 5-7 dager.
 • Ved forverring av symptomer med tydelig redusert allmenntilstand bør tilstanden revurderes. Følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: kronisk prostatitt, sepsis og abscess.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det kan være nødvendig med hvile ved systemiske symptomer, men sengeleie er ikke nødvendig. Tungt fysisk arbeid og trening frarådes hvis feber er tilstede.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding på 5-7 dager kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smerter
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • recommendationId: 12966
 • sectionId: 9911
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:56:38.88
 • updatedDate: 2016-08-04T11:07:34.157
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter at behandlingen er avsluttet.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller lever lenge med sykdommen i god funksjon. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • I sjeldne tilfeller hvor det er dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Symptomer ved prostatakreft er avhengig av stadium. Ved avansert sykdom er det betydelig påvirket allmenntilstand. Sykdommen kan være uten symptomer når den oppdages i tidlig fase.
 • Hyppigste kreftform blant menn
 • Behandlingen er aktiv overvåking (dvs pasienten følges uten behandling, men kan behandles ved vekst av tumor), kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling eller cellegift.
 • Sykdommens aggressivitet vil variere. Et stort antall menn vil bli kurert eller leve med en prostatkreft over mange år.
 • Selve behandlingen, eksempelvis operasjon, stråling og /eller cellegift påvirker funksjonsevnen.
 • Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom.
 • Sykdommens forløp vil variere, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene.

Råd om belastning/ avlastning

 • Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå.
 • Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon.
 • Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig.
 • Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn.
 • Økt infeksjonstilbøyelighet under cellegiftbehandling

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller lever lenge med sykdommen i god funksjon. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • I sjeldne tilfeller hvor det er dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Versjon

Dato: 31.10.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 14304
 • sectionId: 9911
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-10-31T10:25:34.797
 • updatedDate: 2018-02-08T15:32:28.017
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etterpå.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • De aller fleste pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • I sjeldne tilfeller hvor det er dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid må ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Symptomer ved testikkelkreft er særlig avhengig av om det foreligger metastaser. Ved avansert sykdom er det betydelig påvirket allmenntilstand.
 • Hyppigste kreftform blant unge menn (20- 35 år)
 • Behandlingen er kirurgi, cellegift og stråling.
 • Prognosen er god, 96% blir helbredet.
 • Behandlingen er ofte omfattende og påvirker funksjonsevnen sterkt.
 • Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom.
 • Selv om prognosen er god vil behandlingsforløpet variere, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene.

Råd om belastning/avlastning

 • Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå.
 • Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon.
 • Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig.
 • Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn.
 • Økt infeksjonstilbøyelighet under cellegiftbehandling

Arbeid/sykmelding

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • De aller fleste pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • I sjeldne tilfeller hvor det er dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Versjon

Dato 18.11.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 14395
 • sectionId: 9911
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-11-18T13:11:10.99
 • updatedDate: 2018-02-08T15:32:36.297
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • sectionId: 9911
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-10-28T09:41:38.527
 • updatedDate: 2016-04-06T15:03:22.267
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 1398
 • sortOrder: 8