Øre (H)

 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Smerte
  • Nedsatt hørsel
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 5 dager bør pasientens tilstand og situasjon revurderes.
 • Smittefare ved forkjølelse må vurderes (spesielle yrkesgrupper)

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke ekstern otitt, sekretorisk otitt eller serøs otitt.
 • Beskriver kun klinisk overveiende sannsynlig bakteriell mellomørebetennelse.
 • Forventet sykdomsvarighet 1-7 dager. Feber og nedsatt allmenntilstand varer vanligvis 1-5 dager avhengig av alder og eventuell behandling.
 • Ved økende symptomer etter 2-3 dager eller varighet over 5-7 dager bør tilstanden revurderes.
 • Følgende komplikasjoner kan forlenge forløpet: meningitt, intracerebral abscess, mastoiditt, labyrintitt, perifer fascialisparese eller sepsis.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det er av og til nødvendig med hvile/avlastning i 1-5 dager. Dette gjelder særlig ved sterke smerter og ved sterkt nedsatt hørsel.
 • Det er neppe sammenheng mellom grad av aktivitet og sykdommens forløp.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig
 • 1-5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Smerte
  • Nedsatt hørsel
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 5 dager bør pasientens situasjon og tilstand revurderes (diagnose, komplikasjoner, behandling og komorbiditet).
 • Smittefare ved forkjølelse må vurderes (spesielle yrkesgrupper)
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 10.11.2015 Versjon 1.0

Referanser

 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/

 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"

 • recommendationId: 12949
 • sectionId: 9907
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:29:42.517
 • updatedDate: 2016-08-04T13:54:27.537
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-7 dagers egenmelding eller sykmelding kan, avhengig av yrke, være nødvendig ved mye smerter.
 • Vurdér gradert sykmelding ut fra graden av plager.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke mellomørebetennelse (mediaotitt), sekretorisk otitt eller serøs otitt.
 • Ved akutt ekstern otitt er forløpet vanligvis mildt med kløe og evt. sekresjon. Det kan forekomme smerter av variabel intensitet, og smerten kan være meget intens hos noen.
 • Forventet sykdomsvarighet 1-7 dager.
 • Ved økende symptomer etter 2-3 dager eller varighet over 5-7 dager bør tilstanden revurderes.
 • Følgende komplikasjoner må man ha in mente: furunkeldannelse og malign ekstern otitt med destruksjon av ben.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det er av og til nødvendig med hvile/avlastning i 1-7 dager. Dette gjelder særlig ved sterke smerter.
 • Det er neppe sammenheng mellom grad av avlastning og sykdommens forløp.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-7 dagers egenmelding eller sykmelding kan, avhengig av yrke, være nødvendig ved mye smerter.
 • Vurdér gradert sykmelding ut fra graden av plager.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 17.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • recommendationId: 13334
 • sectionId: 9907
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-23T09:23:15.247
 • updatedDate: 2016-04-14T12:55:22.253
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig for enkelte yrkesgrupper der trykkendringer kan utløse forverring, og arbeidet ikke kan tilrettelegges.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke ekstern otitt eller akutt mellomørebetennelse.
 • Beskriver kun klinisk overveiende sannsynlig serøs mellomørebetennelse.
 • Væske i mellomøret forekommer av og til hos voksne etter en øvre luftveisinfeksjon eller flyreise.
 • Som regel vil sannsynlig serøs mellomørebetennelse spontant forsvinne innen 6 uker.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det kan være nødvendig å unngå store trykkvariasjoner (f. eks. dykking eller flyging).

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig for enkelte yrkesgrupper der trykkendringer kan utløse forverring, og arbeidet ikke kan tilrettelegges.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 17.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13335
 • sectionId: 9907
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-23T09:30:33.4
 • updatedDate: 2016-08-04T13:54:51.817
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • I sjeldne tilfeller kan tinnitus føre til varig arbeidsuførhet
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Tinnitus (oftest kontinuerlig, sjeldnere pulssynkron) er en lydopplevelse som ikke oppfattes av omgivelsene.
 • Akutt tinnitus: < 6 måneder siden debut. Kronisk tinnitus: > 6 måneder siden debut.

Råd om belastning/ avlastning

 • Unngå stillhet (eks. rolig musikk på i-pod).
 • Endring av livssituasjon (redusere stress).
 • Generell/lokalisert avspenning/fysisk aktivitet (antistressbehandling).

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • I sjeldne tilfeller kan tinnitus føre til varig arbeidsuførhet
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13459
 • sectionId: 9907
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-17T09:42:03.067
 • updatedDate: 2016-04-14T12:55:22.307
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig. Det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeid der hvor arbeidskravene gjør det nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • Sykmelding er aktuelt ved akutt rotatorisk vertigo. Annen svimmelhet kan også redusere arbeidsevne i stor grad, særlig ved ledsagende og uttalt kvalme. Lengden må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan være nødvendig i påvente av diagnostisk avklaring og eventuelle terapeutiske tiltak.
 • Langvarig sykmelding av ukarakteristisk og uavklart svimmelhet bør unngås.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet, eller gyngefølelse. Forveksles ofte med ustøhet.
 • Svimmelhet er et vanlig symptom, og hyppighet øker med alderen.
 • Det er mange årsaker til svimmelhet, og en del av disse kan behandles.
 • Før man iverksetter tiltak er det viktig å undersøke og utrede mulige utløsende faktorer.
 • Svimmelhet utløst av hodebevegelser eller posisjonsendringer kan skyldes posisjonell vertigo, ev. akutt labyrintitt, tumor i den cerebellopontine vinkel, eller for eksempel perilymfatisk fistel (dehiscence).
 • Svimmelhet ved angst kan skyldes psykiatrisk eller psykisk tilstand.
 • Stressutløst svimmelhet kan skyldes migrene, evt ha psykisk årsak.
 • Svimmelhet uten sikre utløsende faktorer kan gi mistanke om akutt vestibulær nevronitt, cerebrovaskulære og cardiovaskulære tilstander, Ménières sykdom, migrene, multippel sklerose.

Råd om belastning/ avlastning

 • Svimmelhet forverres vanligvis ikke ved å unngå alle situasjoner som utløser den.
 • Før man iverksetter tiltak er det viktig å utrede for å finne mulige utløsende årsaker, og raskt iverksette eventuell relevant behandling.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig. Det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeid der hvor arbeidskravene gjør det nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • Sykmelding er aktuelt ved akutt rotatorisk vertigo. Annen svimmelhet kan også redusere arbeidsevne i stor grad, særlig ved ledsagende og uttalt kvalme. Lengden må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan være nødvendig i påvente av diagnostisk avklaring og eventuelle terapeutiske tiltak.
 • Langvarig sykmelding av ukarakteristisk og uavklart svimmelhet bør unngås.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13460
 • sectionId: 9907
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-17T09:49:26.843
 • updatedDate: 2016-04-14T12:55:22.277
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • sectionId: 9907
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-10-28T09:36:08.71
 • updatedDate: 2016-04-07T07:30:06.76
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 1398
 • sortOrder: 15