Øye (F)

 • Sykemelding eller egenmelding er sjelden aktuelt.
 • Smittefare vurderes (spesielle yrkesgrupper)
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver infeksiøs konjunktivitt, ikke allergisk.
 • Forventet sykdomsvarighet ved bakteriellkonjunktivitt 1-3 dager, ved adenovirus kansykdomsforløpet være opptil flere uker.
 • Adenovirus kan være smittefarlig i opptil 14 dager etter symptomdebut.
 • Ved varighet lengre enn 7-10 dager vurder henvisning

Råd om belastning/ avlastning

 • Unngå bruk av kontaktlinser.

Arbeid / sykmelding

 • Sykemelding eller egenmelding er sjelden aktuelt.
 • Smittefare vurderes (spesielle yrkesgrupper)
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato: 31.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13526
 • sectionId: 9906
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-31T09:51:44.643
 • updatedDate: 2016-08-04T13:56:23.927
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
 • Inntil 5 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eller ved sterke symptomer.
 • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Betennelse på hornhinnen forårsaket av:

-Traume (eks. kontaktlinsebruk)

-Bakterier (vanligst Staph. aureus, chlamydia, pseudomonas)

-Virus (vanligst H. simplex, H. zoster)

 • Forventet sykdomsvarighet 2-3 dager, men tilstanden kan vare opptil 2 uker eller lenger.
 • Symptomer: Smerter, ubehag, rødt øye, lysskyhet, tåreflod, visusreduksjon.
 • Alle pasienter med symptomer forenlig med keratitt skal behandles av spesialist

Råd om belastning/ avlastning

 • Bruk av øyelapp ved behov

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
 • Inntil 5 dagers sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eller ved sterke symptomer.
 • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 31.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13527
 • sectionId: 9906
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-31T10:05:09.007
 • updatedDate: 2016-04-14T12:58:00.37
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er ikke nødvendig ved moderate symptomer og forenelige arbeidskrav, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eller på grunn av symptomer.
 • Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Ofte ensidig akutt, rødt øye med ciliær injeksjon, miose, uklart syn, tåreflod, lysskyhet, blefarospasme, smerter (men ikke alltid tidlig i forløpet) samt fravær av puss.
 • Henvises øyelege som ø.hj.
 • Behandles med bl.a. dilaterende øyedråper som medfører fokuseringsproblemer/visusnedsettelse og lysskyhet.
 • Varighet; noen få dager til 2 uker, men dilaterende øyedråper brukes ofte i opptil 4 uker.

Råd om belastning/ avlastning

 • Midlertidig kjøreforbud og vurderes avhengig av visus.
 • Aktivitetsbegrensning avgjøres av visusnedsettelse.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig ved moderate symptomer og forenelige arbeidskrav, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eller på grunn av symptomer.
 • Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 31.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13528
 • sectionId: 9906
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-31T10:22:42.817
 • updatedDate: 2016-04-14T12:58:00.34
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Minimum 2 ukers sykmelding anbefales for å gi øyet nødvendig ro og tilheling
 • 2-4 uker sykmelding er vanlig. Sykmeldingslengde bestemmes etter aktivitetsbegrensinger som følge av operasjonsmetoden sett i forhold til arbeidskrav og mulighet for tilrettelegging.
 • Ved behov for mer enn 6 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen omfatter ikke pasienter som kun har netthinnerift behandlet med laser. Disse har normalt ikke behov for sykmelding. Tilstanden omtales ikke videre her.
 • Anbefalingen omfatter netthinneløsning behandlet med cerclage, gassinjeksjon eller silikonolje.
 • Symptomer ved netthinneløsning:
  • Plutselig innsettende synsfeltutfall, smertefritt
  • Skygge eller slør som følger øyebevegelsene.
  • Forvarsel kan forekomme i form av lysglimt.
 • Postoperativ funksjon avhenger av flere faktorer som grad av visus/makulaaffeksjon samt operasjonsmetode.
 • Risiko for recidiv størst første 4 uker.

Råd om belastning/ avlastning

 • Midlertidig kjøreforbud vurderes ved nedsatt visus.
 • Unngå tunge løft i 2 uker.
 • Det er i hovedsak synssvekkelse som avgjør aktivitetsbegrensningen etter den postoperative risikoreduksjonen.

Postoperative aktivitetsbegrensninger:

 • Cerclage: ingen aktivitetsbegrensninger etter 2 uker
 • Gassinjeksjon: flyforbud og unngå reiser over høye fjelloverganger
 • Begrensinger ved ulike gasstyper:
  • Luft: få dager
  • SF6: 2-3 uker
  • C3F8: 6-7 uker
 • Silikonolje: ingen aktivitetsbegrensninger etter 2 uker, men ofte lengre periode med redusert visus postoperativt.

Arbeid / sykmelding

 • Minimum 2 ukers sykmelding anbefales for å gi øyet nødvendig ro og tilheling
 • 2-4 uker sykmelding er vanlig. Sykmeldingslengde bestemmes etter aktivitetsbegrensinger som følge av operasjonsmetoden sett i forhold til arbeidskrav og mulighet for tilrettelegging.
 • Ved behov for mer enn 6 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 31.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13529
 • sectionId: 9906
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-31T10:30:41.207
 • updatedDate: 2016-04-14T12:58:00.493
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er ikke nødvendig postoperativt ved rent og lett arbeid uten risiko for slag mot øyet, men alle tilstander må vurderes individuelt. Tilrettelegging ved urent arbeidsmiljø eller fysisk tungt arbeid. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig postoperativt ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eksempelvis ved høy grad av forurensning og støv, tung jobb samt risiko for slag mot øyet.
 • Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Enkelte kan ha behov for tilpasning av briller postoperativt (vurderes etter 4 uker). I påvente av nye briller kan det være behov for sykmelding.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Fordunkling i øyets linse, svekket visus med tåkesyn, flekker og flimring. Monokulært dobbeltsyn. Blendingsbesvær.
 • Behandles med operasjon og implantering av linse
 • Noen kan få et brillebehov etter operasjonen og det kan medføre tilvenningsbehov
 • Komplikasjoner kan være irritasjons og tørrhetsfølelse, regnbuehinnebetennelse og etterstær.

Råd om belastning/ avlastning

 • 2 uker postoperativt unngå:
  • Tunge løft
  • Bading i basseng
  • Styrketrening
  • Miljø med støv og forurensing
  • Slag mot øyet.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig postoperativt ved rent og lett arbeid uten risiko for slag mot øyet, men alle tilstander må vurderes individuelt. Tilrettelegging ved urent arbeidsmiljø eller fysisk tungt arbeid. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig postoperativt ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eksempelvis ved høy grad av forurensning og støv, tung jobb samt risiko for slag mot øyet.
 • Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Enkelte kan ha behov for tilpasning av briller postoperativt (vurderes etter 4 uker). I påvente av nye briller kan det være behov for sykmelding.
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 31.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13530
 • sectionId: 9906
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-31T10:36:07.727
 • updatedDate: 2016-08-04T13:57:52.35
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • sectionId: 9906
 • guidelineId: 1043
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-10-28T09:35:11.727
 • updatedDate: 2016-04-07T07:31:08.317
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • parentSectionId: 1398
 • sortOrder: 16