Svimmelhet

Utdypende forklaring på tilstand
Invalidiserende svimmelhet (for eksempel Mb Meniere med hyppige anfall, BPPV, vestibularisnevronitt).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt syn
 • dårlig sosialt nettverk
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11564
 • sectionId: 9715
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:53.57
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:53.57
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Ustøhet, vestbularisnevronitt, BPPV i restitusjonsfasen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt syn
 • dårlig sosialt nettverk
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11565
 • sectionId: 9715
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:53.297
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:53.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9715
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:54.43
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:53.747
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 12