Ørelidelse

Utdypende forklaring på tilstand
Trommehinneperforasjon, tørt øre.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell medikamentell/operativ behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sekresjon
 • bading
 • hørsel
 • alder
 • bruk av høreapparater
 • bilateral sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11553
 • sectionId: 9711
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:48.01
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.43
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel cholesteatom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • lukt
 • hørsel
 • balanse
 • smerte
 • svimmelhet
 • dacialispåvirkning
 • bilateral sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11554
 • sectionId: 9711
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:48.75
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.063
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt operasjon.
Veiledende frist for start utredning
Vurdering før skolestart ved alder under 6 år og 52 uker ved barn mellom 6 til 18 år. Barn over 18 år har ikke rett.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososial funksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11555
 • sectionId: 9711
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:48.467
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.367
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel øregangseksostoser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høreapparatbruk
 • svimmelhet
 • residiverende infeksjoner
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11556
 • sectionId: 9711
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:49.003
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:37.383
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9711
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:49.263
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:39.567
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 14