Hudsvulster

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning vil alltid prioriteres, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11544
 • sectionId: 9708
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.837
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:45.837
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Benign/malign hudsvulst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Immunsuprimerte pasienter prioriteres.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11545
 • sectionId: 9708
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.977
 • updatedDate: 2015-09-28T16:05:23.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning vil alltid prioriteres, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11546
 • sectionId: 9708
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:44.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:44.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning av denne pasientgruppen er høyt prioritert, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11547
 • sectionId: 9708
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.307
 • updatedDate: 2015-09-28T16:05:23.687
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9708
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:44.707
 • updatedDate: 2015-09-28T16:05:31.61
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 4