Bihulelidelser

Utdypende forklaring på tilstand
Sekresjon, gjentatte infeksjoner, smerte.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerte
 • infeksjon
 • redusert livskvalitet
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • lukt
 • ensidig bihulelidelse (underliggende tanninfeksjon eller malignitet er utelukket)
 • radiologisk verifisert destruksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11540
 • sectionId: 9706
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:42.91
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:42.91
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Sekresjon, gjentatte infeksjoner, uavklarte smertetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerte
 • infeksjon
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • lukt
 • ensidig bihulelidelse (utelukke underliggende tanninfeksjon eller malignitet)
 • radiologisk verifisert destruksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11541
 • sectionId: 9706
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:43.99
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:43.99
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Kortere perioder med både sekresjon og smerter mer enn 4 ganger per år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • smerter
 • lukt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11639
 • sectionId: 9706
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-28T16:02:45.317
 • updatedDate: 2015-10-05T16:17:40.877
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9706
 • guidelineId: 1120
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:41.783
 • updatedDate: 2015-09-28T11:03:53.89
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9705
 • sortOrder: 1