Tåreveisproblemer

Tåreveisproblemer (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • dacryocystitt
 • grad av plager
 • alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11539
 • sectionId: 9704
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:40.407
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:40.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9704
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:40.23
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:40.23
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 14