Tørt øye

Tørt øye (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • pasienter med Sjøgrens syndrom
 • korneaforandringer som følge av tørre øyne
 • grad av plager
 • livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11538
 • sectionId: 9703
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.72
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.72
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9703
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.613
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 13