Tørr makuladegenerasjon

Tørr makuladegenerasjon (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synsstyrke på ikke-aktuelt øye
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • compliance

Ved usikkerhet i diagnostisering, kan det gis rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11537
 • sectionId: 9702
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.387
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.387
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9702
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.277
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.277
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 12