Små barn med mistanke om øyesykdom

Små barn med mistanke om øyesykdom (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer og sykdomstegn
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om intraokulær sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11535
 • sectionId: 9700
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:38.7
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:38.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9700
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:37.91
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:37.91
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 10