Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt

Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ikke makulahull eller epiretinal fibrose.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Intravitreal injeksjonsbehandling, PDT og kirurgi.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • visus på andre øye
 • øvrig helsetilstand
 • våt AMD
 • rask progresjon
 • glaukom
 • diabetes
 • venetrombose
 • grad av CNV
 • grad av iskemi
 • OCT-funn
 • forventet visusgevinst
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11533
 • sectionId: 9698
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.697
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:34.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9698
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.96
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:35.96
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 8