Glaukom

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • diabetes mellitus
 • høygradig myopi
 • kardiovaskulær sykdom
 • alder
 • splintblødninger på papillen
 • sentrumsnære synsfeltdefekter
 • compliance
 • komorbiditet
 • synet på ikke-aktuelt øye
 • øyesmerter
 • familieanamnese
 • glaukom i det andre øye
 • intraokulært trykk
 • synsfeltaffeksjon
 • synsfunksjon
 • andre øyesykdommer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11530
 • sectionId: 9696
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.33
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:35.33
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av synsfeltskade
 • intraokulært trykk
 • generelt aggraverende faktorer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11531
 • sectionId: 9696
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.437
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:35.437
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9696
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:35.22
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 5