Forhold ved øyelokk som i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt

Forhold ved øyelokk som i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, kirurgisk og medisinsk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • fare for påvirkning av synet
 • grad av plager
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • forventet synsgevinst
 • synsfunksjon på ikke-aktuelt øye
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11529
 • sectionId: 9695
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.007
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:34.007
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9695
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:34.23
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.683
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 4