Diabetes mellitus med retinopati/mistanke om retinopati

Diabetes mellitus med retinopati/mistanke om retinopati (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synet på det andre øyet
 • arbeid
 • behov for utvidet sertifikat knyttet til yrkesutøvelse
 • fallende synsstyrke
 • utvikling av makulaødem
 • alder
 • dårlig regulert diabetes mellitus
 • komorbiditet
 • høyt blodtrykk
 • nyreaffeksjon
 • øvrig helsetilstand
 • andre øyesykdommer
 • lav compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11528
 • sectionId: 9694
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:33.03
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:33.03
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9694
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.533
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.653
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 3