Katarakt

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synet på det beste øyet
 • komorbiditet
 • førlighet
 • hørsel
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11526
 • sectionId: 9693
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.213
 • updatedDate: 2015-09-28T16:09:37.56
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt kirurgi.
Veiledende frist for start utredning
78 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktiviteter som stiller ekstra krav til godt syn
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • andre øyesykdommer som påvirker synet
 • visus
 • grad av katarakt
 • andre sykdommer på det dårligste øyet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11527
 • sectionId: 9693
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.747
 • updatedDate: 2015-10-05T16:42:40.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9693
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.51
 • updatedDate: 2015-09-28T16:09:39.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 7