Barn med mistanke om sykdom i øyet/øyets omgivelser/fare for amblyopiutvikling

Barn med mistanke om sykdom i øyet/øyets omgivelser/fare for amblyopiutvikling (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • diagnose
 • synsstyrke
 • affeksjon av ett eller to øyne
 • type mistenkt sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11525
 • sectionId: 9692
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.32
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:32.32
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9692
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.217
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.077
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 1