Barn med lese- og skrivevansker

Barn med lese- og skrivevansker (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høy alder (slutten av grunnskolen)
 • komorbiditet
 • sykdommens stadium
 • grad av funksjonssvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11524
 • sectionId: 9691
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:33.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:33.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9691
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.88
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:42.56
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689