Barn under 5 år med symptomer på øyesykdom eller brytningsfeil

Barn under 5 år med symptomer på øyesykdom eller brytningsfeil (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • type sykdom
 • symptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11523
 • sectionId: 9690
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:32.713
 • updatedDate: 2015-09-29T07:44:48.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9690
 • guidelineId: 1121
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.22
 • updatedDate: 2015-09-28T11:02:43.327
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9689
 • sortOrder: 2