Urinveisinfeksjoner

Urinveisinfeksjoner (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Det forutsettes at de som henvises til spesialisthelsetjenesten har gjennomgått utredning med bakteriologisk diagnostikk og behandling uten ønsket effekt i primærhelsetjenesten. Tilstanden er aldersavhengig - desto yngre desto større sannsynlighet for alvorlig tilstand. Urinveisinfeksjoner forverres også av strukturelle og funksjonelle abnormiteter i uro-genitalsystemet, samt om det er underliggende sykdom eller tilstand som interfererer med pasientens forsvarsmekanismer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Urologisk utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • mistenkte eller kjente strukturelle og/eller funksjonelle abnormiteter
 • graviditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11522
 • sectionId: 9688
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.82
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:30.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9688
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.707
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:30.707
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 10