Stein i øvre urinveier

Stein i øvre urinveier (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Eldre komorbide pasienter med asymptomatisk stein i nedre calyx skal ikke ha helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Utredes/behandles ved utvikling av symptomer eller mistanke om komplikasjoner.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • antall og lokalisasjon av stein
 • størrelse
 • singel nyre
 • obstruksjon / ikke obstruksjon
 • alder
 • infeksjon
 • smerter
 • truet nyrefunksjon
 • symptomintensitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11519
 • sectionId: 9685
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:29.807
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:29.807
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9685
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:31.097
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:03.143
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 8