PSA (monosymptomatisk forhøyet)

PSA (monosymptomatisk forhøyet) (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med mer enn 10 års forventet levetid og PSA forhøyet over aldersspesifikt nivå i minst 2 prøver med 3 ukers mellomrom, etter at infeksjon og retensjon er utelukket, skal utredes. Det samme gjelder pasienter med PSA-stigning over 0,75 ngMl pr år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familiær forekomst
 • påvist genetisk disposisjon

Viser også til handlingsprogrammet for prostatakref.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11517
 • sectionId: 9683
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.547
 • updatedDate: 2016-04-20T10:28:50.3
 • createdBy: admin
 • updatedBy: vidar.seland
 • sectionId: 9683
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:30.313
 • updatedDate: 2015-09-28T16:01:02.973
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 6