LUTS

LUTS (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gruppen er stor og heterogen. Pasienter med IPSS under 10, målt resturin under 150 ml og uten andre alvorlighetskriterier, skal ikke utredes i spesialisthelsetjenesten. Se også prioriteringsveilederne i kvinnesykdommer og gastroenterologisk kirurgi om inkontinens.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • stor residularin
 • infeksjon
 • hematuri
 • søvnproblemer
 • tegn på nyresvikt
 • innlagt kateter
 • PSA-forhøyelse
 • inkontinens
 • høy IPSS symptomscore
 • akutt urinretensjon (AUR)
 • residiverende urinveisinfeksjoner
 • sosial invalidisering
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11515
 • sectionId: 9681
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:28.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:28.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9681
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:27.527
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:27.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 3