Hematuri

Hematuri (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Asymptomatiske pasienter under 40 år uten lang røykeanamnese med mikrohematuri, trenger ikke urologisk utredning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Makrohematuri og pasienter med klare risikofaktorer bør prioriteres raskere enn gjennomsnittet. Anbefalt frist for denne gruppen er 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11514
 • sectionId: 9680
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:28.74
 • updatedDate: 2015-09-29T11:33:02.63
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9680
 • guidelineId: 1119
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:27.637
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:27.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9677
 • sortOrder: 2