Doping/androgene anabole steroider

Doping/androgene anabole steroider (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasient med tidligere eller nåværende bruk av ulike typer prestasjonsfremmende midler.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk behandling og samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • risikofylt atferdsendring som følge av bruken
 • aktivt bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • (selv)destruktiv atferd
 • økt voldsrisiko

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11511
 • sectionId: 9676
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:26.657
 • updatedDate: 2015-10-07T08:26:41.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9676
 • guidelineId: 1118
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:25.497
 • updatedDate: 2015-09-28T15:59:32.45
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9669
 • sortOrder: 2