Patologisk spillelidenskap

Patologisk spillelidenskap (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinsk utredning, poliklinisk behandling og samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • psykisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • graviditet
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • gjeldssituasjon
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • aktivt bruk av rusmidler og/eller medikamenter
 • opphørt søvn og dårlig ernæring

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11510
 • sectionId: 9675
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:26.657
 • updatedDate: 2015-10-07T08:15:16.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9675
 • guidelineId: 1118
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:25.167
 • updatedDate: 2015-09-28T15:59:32.343
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9669
 • sortOrder: 3