Andre rusmidler - ikke dekket i andre tilstandsgrupper

Andre rusmidler - ikke dekket i andre tilstandsgrupper (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
GHB, hallusinogener (unntatt cannabinoider), designer drugs, løsemidler og andre midler.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja

Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Avrusning, poliklinisk behandling og/eller døgnbehandling, ambulante tjenester og samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.

Veiledende frist for start behandling
12 uker

Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • administrasjonsmåte
 • endret reaksjon på rusmiddelbruk
 • overdoserisiko
 • risikofylt atferdsendring som følge av rusmiddelbruk
 • (selv)destruktiv atferd
 • fare for psykotisk gjennombrudd

For pasienter under 23 år er veiledende frist 4 uker. Pasienter under 23 år skal aldri vente lenger enn 65 virkedager, se § 4a i prioriteringsforskriften.

Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Helsehjelpen anses å være nyttig

Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv

Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig

 • recommendationId: 11509
 • sectionId: 9674
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:26.337
 • updatedDate: 2016-10-06T13:23:25.577
 • createdBy: admin
 • updatedBy: anne.birgit.aga
 • sectionId: 9674
 • guidelineId: 1118
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:25.23
 • updatedDate: 2015-09-28T15:59:31.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9669