Risiko for reaktivering av tildligere alvorlig avhengighetstilstand

Risiko for reaktivering av tildligere alvorlig avhengighetstilstand (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasient med tidligere avhengighetstilstand og risiko for å gjenoppta rusmiddelbruken, og/eller tidlig fase av tilbakefall. Det kan være behov for tiltak for å forebygge tilbakefall før pasienten har aktivt begynt å ruse seg igjen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinsk behandling, avrusning, dagbehandling, kortvarig døgnbehandling og samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav/høy alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • administrasjonsmåte
 • overdosefare
 • opphørt søvn og dårlig ernæring
 • (selv)destruktiv atferd
 • fare for psykotisk gjennombrudd
 • type rusmiddel

Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11508
 • sectionId: 9673
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:26.033
 • updatedDate: 2015-10-07T08:15:33.483
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9673
 • guidelineId: 1118
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:25.94
 • updatedDate: 2015-09-28T15:59:32.233
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9669
 • sortOrder: 4