Uavklart rusmiddelproblem

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder alle rusmidler.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, poliklinisk eller døgn. Avklaring av videre behandlingsbehov. Samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • risikofylt atferdsendring som følge av rusmiddelbruk
 • (selv)destruktiv atferd
 • administrasjonsmåte
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11506
 • sectionId: 9672
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:24.66
 • updatedDate: 2015-10-07T08:16:18.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder alle rusmidler.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, poliklinisk eller døgn. Avklaring av videre behandlingsbehov. Samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • høy alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • risikofylt atferdsendring som følge av rusmiddelbruk
 • (selv)destruktiv atferd
 • administrasjonsmåte
 • endret reaksjon på rusmiddelbruk

Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse, og ved forvirringstilstander.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11507
 • sectionId: 9672
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:24.383
 • updatedDate: 2015-10-07T08:16:04.653
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9672
 • guidelineId: 1118
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:24.553
 • updatedDate: 2015-09-28T15:59:32.437
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9669
 • sortOrder: 6