Risikofylt bruk av rusmidler

Risikofylt bruk av rusmidler (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Problematisk bruk med psykiske, fysiske og/eller sosiale konsekvenser, Audit score 8-20, DUDIT score 2-25.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk utredning, kortvarig poliklinisk behandling, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav/høy alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • administrasjonsmåte
 • endret reaksjon på rusmiddelbruk
 • risikofylt atferdsendring som følge av rusmiddelbruk
 • sykefravær

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11500
 • sectionId: 9670
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:23.89
 • updatedDate: 2015-10-07T08:15:49.767
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9670
 • guidelineId: 1118
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:21.643
 • updatedDate: 2015-09-28T15:59:32.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9669
 • sortOrder: 5