Sykelig overvekt - voksne

Sykelig overvekt - voksne (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon: Voksne 18 år og oppover, KMI større eller lik 40 eller KMI større eller lik 35, i tillegg til komplikasjoner relatert til fedme som for eksempel diabetes mellitus, søvnapné, PCOS, hypertensjon og/eller hjerte- og karsykdom, belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelse.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling starter i tverrfaglig fedmepoliklinikk. Behandlingsforløpet ved sykelig overvekt starter når pasienten tas inn til tverrfaglige utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Behandlingsfristen anses som innfridd ved første konsultasjon. Rusavhengighet, alvorlig spiseforstyrrelser og alvorlige psykisk sykdom må koordineres med aktuelle spesialister. Dette er spesielt viktig å avklare før en eventuell kirurgisk fedmebehandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • KMI over 50 og ung alder
 • pasienter som tidligere har fått kirurgisk behandling for fedme og som er gravide
 • pasienter med KMI større eller lik 35 og alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer (eksempelvis diabetes type 2, søvnapnè og hypertensjon) eller som er genetisk disponert for komplikasjoner og tidlig død
 • pasienter som har utviklet komplikasjoner til fedmen (for eksempel type 2 diabetes, obstruktiv søvnapnè, alvorlig hypertoni) og der komplikasjonen i tillegg har påført pasienten organsvikt som ved for eksempel type 2 diabetes med diabetisk nefropati eller retinopati, eller hypertoni og hyperkolesterolemi komplisert medmanifest hjertekarsykdom
 • pasienter som er gravid og har KMI større eller lik 35, i samarbeid med svangerskapspoliklinikk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11493
 • sectionId: 9661
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.343
 • updatedDate: 2015-09-29T11:25:20.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9661
 • guidelineId: 1116
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.633
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:19.633
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9659
 • sortOrder: 1