Sterke smerter som er vanskelige å behandle

Sterke smerter som er vanskelige å behandle (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med kjent alvorlig langtkommet grunnsykdom for eksempel kreft, KOLS, hjertesykdom eller sluttfase av MS.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering og behandling ved smerteklinikk, inkludert invasive metoder.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11490
 • sectionId: 9657
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.813
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.813
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9657
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.313
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.313
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9653
 • sortOrder: 3