Langvarige smertetilstander - som kan eller skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten

Langvarige smertetilstander - som kan eller skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter som forventes å få tilfredsstillende hjelp i primærhelsetjenesten. Pasienter som åpenbart har negative prognostiske faktorer som gjør at det er lite sannsynlig at behandling ved smerteklinikkene kan gi bedre resultater enn det som kan oppnås i andre deler av helsetjenesten. Dette kan for eksempel være pasienter som har vært til gjentatte vurderinger ved smerteklinikker eller annen spesialisthelsetjeneste tidligere uten at tiltak har ført frem eller blitt fulgt opp. Dette kan også være pasienter med stor belastning med komorbiditet som smerteklinikken ikke kan håndtere eller manglende motivasjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere smertehistorie
 • alder under 23 år
 • omsorgsoppgaver for barn
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11489
 • sectionId: 9656
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.527
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:19.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9656
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.417
 • updatedDate: 2015-09-28T10:58:08.32
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9653
 • sortOrder: 1