Langvarige smertetilstander - uavklart årsak

Langvarige smertetilstander - uavklart årsak (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Utredet i spesialisthelsetjenesten, men fortsatt uavklart smertetilstand.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning ved tverrfaglig smerteklinikk.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere smertehistorie
 • alder under 23 år
 • omsorgsoppgaver for barn
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11488
 • sectionId: 9655
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.303
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.303
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9655
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:17.797
 • updatedDate: 2015-09-28T10:58:08.893
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9653
 • sortOrder: 2