Langvarige smertetilstander - avklart utløsende årsak

Langvarige smertetilstander - avklart utløsende årsak (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering og eventuelt behandling ved tverrfaglig smerteklinikk. I teamet inngår etter behov lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, og samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere smertehistorie
 • alder under 23 år
 • omsorgsoppgaver for barn
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11487
 • sectionId: 9654
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.5
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.5
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9654
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.37
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.37
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9653