Sammensatte sykdomsbilder

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter flere alvorlige sykdommer som for eksempel SLE, sklerodermi, myositt, vaskulitter hvor det er holdepunkter for at et eller flere organer er affisert.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Flere og mer omfattende undersøkelser eventuelt innleggelse for utvidet diagnostikk.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • organfunn som artritt
 • typiske hudforandringer
 • vaskulitt
 • hematologiske avvik
 • tegn til for eksempel nyre-, lunge- eller hjerteaffeksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11482
 • sectionId: 9650
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.06
 • updatedDate: 2015-10-07T07:56:02.883
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter mistanke om at flere ulike sykdommer som for eksempel SLE, sklerodermi, myosit eller vaskulitt foreligger uten at det er holdepunkter for at konkrete organ er involvert.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og lab.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • artritter
 • hudforandringer
 • raynauds fenomen
 • siccafenomen
 • muskelsvakhet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11483
 • sectionId: 9650
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:17.207
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:17.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9650
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:15.967
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.963
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 5