Inflammatoriske ryggsmerter

Inflammatoriske ryggsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inflammatoriske ryggsmerter med mistanke om spondylartritt/sakroileitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Avklaring av diagnose med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Vurdering av fysioterapeut med opplæring i øvelser og fysisk aktivitet. Informasjon om behandlingstiltak inkludert iverksetting av biologisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familiehistorien
 • påvist inflammasjon ved MR eller forenlige forandringer ved annen bildediagnostikk
 • forhøyede inflamasjonsmarkører
 • HLA-B-27
 • ekstraaksial affeksjon (for eksempel øyer, tarm, hjerte, store kar)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11481
 • sectionId: 9649
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:15.42
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:15.42
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9649
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:15.677
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.093
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 1