Muskel- og skjelettsmerter

Utdypende forklaring på tilstand
Begrunnet mistanke om inflammatorisk leddsykdom i perifere ledd.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og start med behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • affeksjon av mange ledd
 • forhøyet senkningsreaksjon (SR) og/eller CRP
 • påvist RF-faktor og/eller anti-CCP
 • påvist inflammasjon eller skade med relevant bildediagnostisk metoder
 • nedsatt allmenntilstand
 • nedsatt funksjon/egenomsorg
 • mistanke om nyoppstått artrittsykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11477
 • sectionId: 9647
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.613
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:14.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Denne tilstanden anses som et allmennmedisinsk ansvarsområde og generelt uten behov for spesialisthelsetjenester. Tilstanden omfatter pasienter med langvarige (mer enn 3 måneder) med utbredte muskelsmerter og sammensatte uavklarte tilstander av flere årsaker som tretthet, kognitive vansker og sammensatt psykososiale problemer som for eksempel fibromyalgi/muskelsmertetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • anamnestiske forhold som kan tyde på inflammasjon, som leddhevelser
 • slektsforhold
 • psoriasis
 • uveitt
 • inflammatorisk tarmsykdom
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11478
 • sectionId: 9647
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.117
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:16.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Før henvisning bør forbigående tilstander som for eksempel virusinfeksjoner eller andre antatt forbigående tilstander utelukkes. Begrunnet mistanke om polymyalgia revmatika og temporalarteritt faller inn under denne tilstanden.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vekttap
 • feber
 • forhøyet senkningsreaksjon (SR) og/eller CRP
 • påvirket allmenntilstand
 • kliniske opplysninger som kan gi mistanke om annen alvorlig sykdom
 • manglende selvhjelpsmuligheter og/eller egenomsorg
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11479
 • sectionId: 9647
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.85
 • updatedDate: 2015-10-07T07:53:00.493
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9647
 • guidelineId: 1114
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.863
 • updatedDate: 2015-09-28T10:55:35.653
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9646
 • sortOrder: 2