Psykoseutvikling

Psykoseutvikling (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med symptomer som kan gi mistanke om en prodromalfase, med tilbaketrekning, isolasjon, endret atferd og endret opplevelse av omgivelsene. Angst og affektive symptomer kan være tilstede.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autisme-spekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11473
 • sectionId: 9644
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:13.507
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:13.507
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9644
 • guidelineId: 1113
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:13.773
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:13.773
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9638
 • sortOrder: 5