Psykoselidelse

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse.

Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.

Det bør vurderes om det er behov for øyeblikkelig hjelp.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11471
 • sectionId: 9643
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:12.953
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:12.953
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Der pasienten har adekvat oppfølging i førstelinjetjenesten kan behandling i første omgang forsøkes på et lavere omsorgsnivå enn i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11472
 • sectionId: 9643
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:13.497
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:13.497
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9643
 • guidelineId: 1113
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:12.86
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:12.86
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9638
 • sortOrder: 4