Depresjon

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • akutt oppstått depresjon eller tilbakefall
 • somatisk syndrom
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises forøvrig til fagspesifikk innledning.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11468
 • sectionId: 9642
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:12.793
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:12.793
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
I hovedregel MADRS under 20.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Dersom indviduelle forhold tilsier utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten, settes maksimumsfrist til 12 uker.

Individuelle forhold kan være:

 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises til fagspesifikk innledning.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11469
 • sectionId: 9642
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:12.92
 • updatedDate: 2015-09-28T15:56:12.93
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • akutt oppstått depresjon eller tilbakefall av tidligere depressiv episode
 • mistanke om utvikling av psykotiske symptomer
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11470
 • sectionId: 9642
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:14.033
 • updatedDate: 2015-09-28T15:56:12.573
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9642
 • guidelineId: 1113
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:12.653
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:12.653
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9638
 • sortOrder: 3