Angst og tvang

Utdypende forklaring på tilstand
Uttalt grad av ulike angstlidelser og tvangstanker og/eller handlinger som medfører tap av funksjon og gir høyt lidelsestrykk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11463
 • sectionId: 9640
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.54
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:10.54
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Dette dreier seg om lettere tilstander som oftest er forbigående og kan håndteres i førstelinje.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises til fagspesifikk innledning.

Dersom indviduelle forhold tilsier utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten, settes maksimumsfrist til 16 uker.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11464
 • sectionId: 9640
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.297
 • updatedDate: 2015-09-29T06:54:05.64
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9640
 • guidelineId: 1113
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.417
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:10.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9638
 • sortOrder: 1