ADHD - alvorlige symptomer og nedsatt funksjon

ADHD - alvorlige symptomer og nedsatt funksjon (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Det henvises mange pasienter til utredning av mulig hyperkinetisk forstyrrelse. Spesialisthelsetjenesten bør konsentrere seg om utredning av de som har betydelige funksjonsproblemer på skole, arbeid og i hjemmet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsfall
 • alder
 • komorbiditet
 • rus
 • omsorg for barn
 • graviditet
 • suicidalitet
 • selvskading
 • traumereaksjoner
 • personlighetspatologi
 • autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser
 • psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse

Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11462
 • sectionId: 9639
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.737
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:09.737
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9639
 • guidelineId: 1113
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.61
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:09.61
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9638