Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander

Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, intensiv opplæring, atferds regulerende tiltak, miljørettede tiltak samt veiledning og opplæring til foreldre og pasient, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk. Medisinering/medikamentutprøvning kan også være aktuelt.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • manglende språkutvikling
 • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
 • epilepsi
 • store søvnforstyrrelser / endring av døgnrytme
 • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
 • samtidige tvangssymptomer
 • tics
 • depresjon
 • sansedefekter
 • grad av utviklingshemming
 • skolefravær/vegring
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11461
 • sectionId: 9637
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.297
 • updatedDate: 2015-09-29T06:51:41.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9637
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.57
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:10.57
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 16