Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander

Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, intensiv opplæring, atferds regulerende tiltak, miljørettede tiltak samt veiledning og opplæring til foreldre og pasient, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk. Medisinering/medikamentutprøvning kan også være aktuelt.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • manglende språkutvikling
  • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
  • epilepsi
  • store søvnforstyrrelser / endring av døgnrytme
  • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
  • samtidige tvangssymptomer
  • tics
  • depresjon
  • sansedefekter
  • grad av utviklingshemming
  • skolefravær/vegring
  • symptomer forårsaket av somatiske forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
  • recommendationId: 11461
  • sectionId: 9637
  • strength: null
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.297
  • updatedDate: 2015-09-29T06:51:41.523
  • createdBy: admin
  • updatedBy: hiseb
  • sectionId: 9637
  • guidelineId: 1112
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.57
  • updatedDate: 2015-09-24T09:02:10.57
  • createdBy: admin
  • updatedBy: admin
  • parentSectionId: 9620
  • sortOrder: 16