Tvangstanker og/eller tvangshandlinger - tilbakevendende

Tvangstanker og/eller tvangshandlinger - tilbakevendende (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning/vurdering, kognitiv atferdsterapi, medikamentell behandling og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av funksjonstap sekundært til tilstanden
 • motivasjon hos pasient/foreldre
 • evnenivå

Evnesvake barn vil ikke ha den samme nytten av kognitiv terapi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11460
 • sectionId: 9636
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:08.867
 • updatedDate: 2015-09-29T06:47:17.933
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9636
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.127
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:10.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 15