Traumer, kriser eller katastrofer - alvorlige psykiske reaksjoner

Traumer, kriser eller katastrofer - alvorlige psykiske reaksjoner (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Grundig utredning inkludert samtaler med pasient og foresatte. Kartlegging av symptombelastning og funksjon, stabilisering av pasientens aktuelle situasjon, traumespesifikk behandling og psykososiale tiltak.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • generell endring av funksjonsnivå etter traume (atferdsendring, endring av generell psykisk fungering, angst, tilbaketrekking, endring av søvnkvalitet, endring av spisevaner, nedstemthet osv.)
 • varighet og intensitet av symptomer
 • ressurser og/eller belastninger i familie og nærmiljø
 • tilleggsproblematikk psykisk/sosialt/familiært før traumet
 • symptomatologi som er alvorligere enn det familie og nettverk kan mestre
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11459
 • sectionId: 9635
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:09.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9635
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.553
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:09.553
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 14