Språk- og lærevansker - spesifikke, uten alvorlige psykiske symptomer

Språk- og lærevansker - spesifikke, uten alvorlige psykiske symptomer (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning samt utredning i skole og pedagogisk psykologisk tjeneste.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Fonologiske språkvansker (anses som mindre alvorlige) gir ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Sammensatte lærevansker kan endre rettighetsstatus.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11457
 • sectionId: 9633
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.493
 • updatedDate: 2015-09-29T06:45:29.537
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9633
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.98
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:06.98
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 12