Spiseforstyrrelser

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Omfattende somatisk og psykiatrisk utredning. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske tilleggssymptomer
 • KMI under 15
 • stor og rask vektreduksjon

Øyeblikkelig hjelp ved livstruende somatiske symptomer og suicidalitet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11454
 • sectionId: 9632
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.717
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:07.717
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • varighet av tilstanden
 • raskt vekttap
 • familiekonflikter og traumer
 • komorbide tilstander som angst og tvang
 • motivasjon
 • sykdomsinnsikt
 • grad av undervekt
 • alvorlig somatiske symptomer og funn, herav hyppig oppkast med elektrolyttforstyrrelser
 • økt renselsesatferd
 • hurtigheten i utvikling av symptomene
 • KMI-krav etter ICD-10
 • manglende forventet vekst
 • familiens mestringsevne

Øyeblikkelig hjelp må vurderes hvis flere alvorlighetsfaktorer opptrer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11455
 • sectionId: 9632
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.867
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:06.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske
 • tilleggssymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11456
 • sectionId: 9632
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.04
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:07.04
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9632
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.23
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:06.23
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 11