Skolevegring

Skolevegring (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, tiltak rettet mot barn/unge og familie for tilbakeføring samt samarbeid med skole og andre kommunale instanser.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • underliggende psykopatologi (som for eksempel gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, psykose og alvorlig depresjon og angst)
 • underliggende store lærevansker
 • alvorlig spillavhengighet, særlig internettspill med forstyrret døgnrytme
 • alvorlige belastninger i familien som rus, vold og alvorlig psykisk og/eller fysisk sykdom hos foreldre/foresatte
 • kontekstuelle miljø (herav foreldres ressurser, motivasjon og samarbeid)
 • mulighet for samarbeid med kommunale instanser
 • konstitusjonelle forhold hos barnet/ungdommen (som for eksempel gjennomgripende utviklingsforstyrrelser)
 • fastlåste tilstandsbilder og langvarig skolefravær
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11453
 • sectionId: 9631
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.337
 • updatedDate: 2015-09-29T11:16:16.783
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9631
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.223
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:07.223
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 10