Selvskading

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av komorbiditet
 • psykososial situasjon
 • individuelle ressurser
 • mistenkt grunnlidelse
 • suicidalitet
 • depresjon
 • ustabil og impulsive personlighetstrekk
 • antall av skademetoder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11451
 • sectionId: 9630
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.4
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.4
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
10 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av komorbiditet
 • psykososial situasjon
 • individuelle ressurser
 • mistenkt grunnlidelse
 • depresjon
 • ustabil og impulsive personlighetstrekk
 • antall av skademetoder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11452
 • sectionId: 9630
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.513
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.513
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9630
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.197
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.197
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 9